Lapas karte: Muzejs >> Notikumi >> Rakstu arhivs

2016. gada raksti

Iespējams iegādāties V. Mitlera grāmatu “Dundznik valad”!
No 21. decembra Kubalu skolā – muzejā varēs iegādāties Viļņa Mitlera grāmatu “Dundznik valad”. Cena – EUR 6,70.

2015. gada beigās, ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, dienas gaismu ieraudzīja Kubalu skolas – muzeja rakstu III krājums Viļņa Mitlera grāmata “Dundznik valad”.  Izdevumā iekļautā skaidrojošā vārdnīca ietver ap 3700 vārdu un izteikumu ar valodas paraugiem, tekstu krājums – 51 nostāstu un autora piedzīvoto notikumu pierakstu, izteicienu apkopojums – ap 430 sakāmvārdu un parunu. V. Mitlera veikums ir izcils dzimtā novada patriota pašapziņas un valodas vērtības izpratnes paraugs. Autora darbs, raksturojot viņa dzīves laika Dundagas apvidus «kalna ļaužu» sarunvalodu, būs vērtīgs ieguvums katram novadniekam, valodas un kultūrvēstures pētniekam.
 
Šogad, pateicoties Dundagas novada pašvaldībai, grāmata izdota atkārtoti, tādējādi katram dodot iespēju to iegādāties!
 
Lai būtu droši, ka grāmatu varēsiet saņemt, lūdzam iepriekš zvanīt muzeja vadītājam uz numuru: +371 26332238
20.12.2016.  |  
"Ceļojums laikā" - metode, kas atdzīvina vēsturi
Šā gada Septembrī Kubalu skolas – muzeja vecākā speciāliste Marta Ratkeviča devās komandējumā uz Kalmāru, Zviedrijā, kur notika metodes “Ceļojums laikā” apguves nedēļa. Tai sekoja Bridging Ages konference Let’s do it! Social cohesion and Time Travel method, kuru apmeklēja vairāk kā 200 cilvēku no visas pasaules.

“Ceļojums laikā” ir izglītojoša metode, kas atraktīvā veidā ļauj apgūt jaunas zināšanas par kultūrvēsturiskiem objektiem. Tas ir brīnišķīgs paņēmiens kā izbaudīt kādu vēsturisko laikmetu caur sajūtām un gūt izpratni par konkrēto vietu gan pagātnē, gan mūsdienās. 

Metode ietver lomu spēli, kas ļauj pārcelties uz konkrētu notikumu pagātnē izvēlētajā kultūrvēsturiskajā  objektā. Tās laikā ir iespējams izjust attiecīgā perioda dzīvesstilu, piedalīties aktivitātēs, kas saistāmas ar kādu notikumu vai laika posmu, un izprast problēmas, kas bijušas aktuālas gan toreiz, gan tagad.
Komandējuma laikā bija dota iespēja piedalīties vairākos Kalmāras lēnes muzeja rīkotajos “Ceļojums laikā” pasākumos, kuros darbojās arī vietējo skolu bērni. Viens no ceļojumiem aizveda uz Akmens laikmeta nometni, bet otrs uz viduslaiku svinībām Borgholmas pilī. Konferences laikā arī tika organizēts ceļojums laikā uz 1945.gadu, kad Kalmārā tika uzņemti cietušie no koncentrācijas nometnēm. Šoreiz pasākumā piedalījās tikai konferences dalībnieki, kas deva pavisam citādu pieredzi.

Strādājot ar skolēniem, lielāks uzsvars tiek likts uz aktivitātēm, kuras palīdz bērniem atslēgties no mūsdienu pasaules un caur darbībām nonākt pie secinājumiem par izspēlētā perioda apstākļiem un dzīvesstilu vai problēmām, ar kurām ļaudis sastapās. Savukārt, ja lomās iejūtas pieaugušie, lielāks uzsvars tiek likts uz diskusijām un problēmu risinājumiem caur vēstures prizmu.

Pasaulē šī metode tiek izmantota dažādiem mērķiem. Sadarbībā ar skolām, metode palīdz labāk izprast vēsturē nozīmīgus notikumus, apgūt dažādas prasmes, māca sadarboties un iesaistīties, kā arī meklēt risinājumus dažādām problēmām. Metode palīdz rast vienotības sajūtu minoritāšu grupās, atskatīties uz pagātnes problēmām un, salīdzinot tās ar mūsdienām, nonākt pie secinājumiem, kas bieži palīdz atrast jaunus risinājumus sasāpējušām problēmām. Pasākumu laikā cilvēki bez aizspriedumiem spēj runāt par tādām lietām kā dzimumu nevienlīdzība, rasisms, imigrācija, utt.

Šī metode ir brīnišķīga, jo tā ir tik daudzpusīga. Tā ir starpdisciplināra un tajā var darboties jebkurš interesents. Dalībnieku vecumam nav ierobežojumu!

Ja ir interese par šo metodi, droši rakstiet: marta@dundaga.lv – pastāstīšu vairāk un varbūt kopā realizēsim kādu no  “Ceļojums laikā” pasākumiem!

Attēli šeit.
 
Marta Ratkeviča
Kubalu skolas – muzeja vecākā speciāliste

24.10.2016.  |  
Ceļojošās izstādes "Kas vīņ tād i? / Kes nad on?" atklāšana Igaunijā
20. oktobrī Kubalu skolas – muzeja pārstāvji devās pie saviem sadarbības partneriem Igaunijā – Palamuses O. Lutsa draudzes skolas muzeju, kur notika ceļojošās izstādes “Kas vīņ tād i’? / Kes nad on?” atklāšanas pasākums. Izstāde, kas tika veidota ar Dundagas pašvaldības un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējumu, par godu Ernesta Dinsberga 200 gadu jubilejai, nu ir apskatāma arī Palamuses O. Lutsa draudzes skolas muzejā igauņu valodā!


Marta Ratkeviča
Kubalu skolas - muzeja vecākā speciāliste
24.10.2016.  |  
Kubalu skolas - muzeja ceļojošā izstāde "Kas vīņ tād i'? / Kes nad on?" dodas ceļā!
Ceļojošā izstāde "Kas vīņ tād i'? / Kes nad on?", kas tapa sadarbībā ar Palamuses O. Lutsa draudzes skolas muzeju Igaunijā, ir uzsākusi savu ceļojumu pa Ziemeļkurzemi!
Šobrīd izstāde jau atrodama Dundagas novada galvenajā bibliotēkā, bet pavisam drīz tā turpinās savu ceļu uz Ventspils galveno bibliotēku. 
Nākamajā gadā izstāde ceļos pa Vidzemi un Zemgali.

Dundagas novada Centrālā bibliotēka 20.09. - 09.10.2016
Ventspils galvenā bibliotēka 10.10. - 23.10.2016
Pārventas bibliotēka 24.10. - 6.11.2016
Dundagas Kultūras pils 7.11. - 20.11.2016
Talsu Tautas nams 21.11. - 11.12.2016


30.09.2016.  |  
Dinsberga skolas salidojums 2016.
3.septembrī Dinsberga skolā atkal svētki – kopā sanāk bijušie skolas bērni.
Ievadot salidojumu, absolventi Rūdolfs Dinsbergs un Maija Brūvere paceļ valsts karogu un pasākuma dalībnieki dzied valsts himnu. Šogad mūsu pirmajam skolotājam Ernestam Dinsbergam – 200. Skolotāja viesistabā sanākušie 35 ciemiņi iepazīst vēl dzimtbūtniecības laikā (1816.) dzimušā Ernesta Dinsberga iespējas un neatlaidīgā darbā, savas prasmes un spējas izkopjot, sasniegto. Lasīšanas stundā “skolēnu” priekšnesumā izskanēja rakstos glabātās E.Dinsberga domas. Atsaucību gūst arī muzeja piedāvājums – saņemt mājupceļam paša izvēlētos rakstnieka domu graudus. Priecājāmies, ka muzeja sarūpētās E.Dinsberga rokrakstu un grāmatu izstādes, sadarbībā ar kolēģiem O.Lutsa muzejā (Igaunijā) veidotā ceļojošā izstāde “Kas vīņ tād i? / Kes nad on?” ir atzinīgi novērtētas. Mūsu ievērojamā novadnieka izvadīšanu no Latviešu biedrības nama Rīgā un pēdējo mājupceļu pieminējām Kužnieku kapos. Pasākuma noslēdza sarunas pie saimniecības ēkā kopīgi klātā svētku galda.
 
Pateicos par atbalstu un līdzdalību pasākuma organizēšanā pašvaldības saimnieciskajam dienestam, Dundagas kultūras pils darbiniekiem, fotogrāfam Visvaldim Biezbārdim, mājas ļaudīm - Guntai un Mārtiņam, muzeja darbiniecēm Martai Ratkevičai un Dacei Savickai. E.Dinsberga grāmatu un rokrakstu izstādes veidotas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēku, Talsu novada muzeju un Ventspils muzeju.
 
Uz tikšanos, 2017. gada 2. septembra pusdienlaikā!
 
Kubalu skolas - muzeja vadītājs, Ivars Abajs.
14.09.2016

14.09.2016.  |  
Dinsberga pamatskolas salidojums 2016
Sestdien, 3. septembrī plkst. 12:00 Kubalu skola - muzejs aicina Dinsberga pamatskolas absolventus un skolotājus uz ikgadējo skolas salidojumu! 

Gads atkal nost! Tu brīnumi!
Kā sapnis aizgājis!
  Paldies, tev Dievs, ka žēlīgi
  Līdz šim mums līdzējis!

  E. Dinsbergs (1857)

Uz tikšanos!
29.08.2016.  |  
Ceļojošā izstāde "Kas vīņ tād i? / Kes nad on?"

Muzejs piedāvā ceļojošo izstādi "Kas vīņ tād i? / Kes nad on?", kas veidota par godu Ernesta Dinsberga 200 gadu jubilejai.
Tajā apskatīti etnogrāfijas un kartogrāfijas pirmizdevumi Latvijā un Igaunijā. Latvijā abu darbu autors ir Ernests Dinsbergs, bet Igaunijā pirmais monogrāfijas izdevums igauņu valodā izdots tikai 1920-tajos gados, tādēļ etnogrāfijas kopsavilkumu veidoja muzeja darbinieki Janeks Varblas un Tiina Kivits. Lielāko devumu sniedzis Igaunijā labi zināmais Karls Roberts Jakobsons (1841 – 1882). 

Izstāde, kas sastāv no 4 plakātiem (roll-up stendi), kopumā ir 4 metrus plata. Iespējams pievienot arī lampas, ja izstāžu telpa nav pietiekami apgaismota. 

Izstādes veidotāji: Dundagas novada pašvaldības Kubalu skola - muzejs, Palamuses O. Lutsa draudzes skolas muzejs, Igaunijā.
Finansētāji: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Dundagas novada pašvaldība, Igaunijas Kultūrkapitāls un Palemuses O. Lutsa draudzes skolas muzejs
Mākslinieks: Kate Seržāne
Stendu dizains: Brālis Y, SIA "G Interactive"


Ceļojošā izstāde pieejama bez maksas. Informācijai: tālr. +371 63254335; +371 26332238, epasts: kubalmuz@dundaga.lv

Informatīvais buklets pieejams šeit.

 

01.09.2016.  |  
Izstāde "Kas vīņ tād i?'
Muzeja telpās no 5. augusta līdz 12. septembrim apskatāma jauna ceļojošā izstāde
"Kas vīņ tād i? / Kes nad on?", kas veidota par godu Ernesta Dinsberga 200 gadu jubilejai. Izstāde iepazīstina ar pirmizdevumiem etnogrāfijā un kartogrāfijā Latvijā un Igaunijā. Latvijā abu izdevumu autors bijis Ernests Dinsbergs, bet Igaunijā 19. gadsimtā grāmata par tautu etnogrāfiju vēl nav bijusi izdota, tāpēc informāciju apkopoja Palamuses O. Lutsa draudzes skolas muzeja speciālisti Janeks Varblas un Tiina Kivits. Šajā jomā 19.gadsimtā Igaunijā lielu devumu sniedzis Karls Jakobsons (1841 - 1882). Pirmo atlantu Igaunijā sastādījis Pērnavas mācītājs Vilhelms Šulcs (1813 - 1887). 
Izstāde tapusi sadarbībā ar Palamuses O. Lutsa draudzes skolas muzeju Igaunijā. 
Māksliniece: Kate Seržāne
Dizains un makets: Brālis Y, SIA "G Interactive"
17.08.2016.  |  
Ernesta Disnberga 200 gadu jubilejas svētki

Rīt, 5. augustā, Kubalu skola - muzejs atzīmēs Ernesta Dinsberga 200 gadu jubileju. 
 
Svētku programma
 
13.00     Svētku atklāšanas uzruna
13.15     Saruna par dzimtcilvēka Ernesta Dinsberga (1816 – 1902)
              iespējām un sasniegto
14.00 Brīvbrīdis
14.15 Uzvedums «Jāpaks un Ģierts izspriežes pa skol’»  
Dialogs dundzinieku valodā. E. Dinsbergs, 1863.
14.30 – 15.00   Ciemos Dinsberga jumtistabu dzīvoklī
14.30 – 15.00   Izstādes  «Kas vīņ tād i?  t Kes nad on?»  atklāšana bēniņos
14.45 – 15.10   Rokrakstu un grāmatu izstāde viesistabā
14.45 – 15.10   Sadziedāšanās klasē, pie harmonija Dace Šmite
15.15 Stallī klāts saimes galds
16.30 Brauciens uz Kužnieku kapiem 
17.15 Noslēguma uzruna un Dundagas kora koncerts

Uz tikšanos!
Kubalu skolas - muzeja vecākā speciāliste
Marta Ratkeviča

04.08.2016.  |  
Ernesta Dinsberga 200 gadu jubilejas svētki aizritējuši
5. augustā pulcējām ciemiņus Kubalu skolas – muzejā, lai atzīmētu Ernesta Dinsberga 200 gadu jubileju. Uz notikumu bija pulcējušies “vasaras skolas” skolēni, kurus zinībās vadīja mūsu pieaicinātie skolotāji: sabiedrības mācības skolotāja Gundega Blumberga, smukraksta skolotāja Māra Klepere, rokdarbu skolotāja Una Upīte, dziedāšanas skolotāja Dace Šmite, bet skolas pārzines lomā bija iejutusies muzeja darbiniece Marta Ratkeviča. Direktors, protams, pats namatēvs – Ivars Abajs.
Uz “vasaras skolu” bija jāierodas un jāatbild uzdotā viela tiem, kas skolas laikā ko nebija gana kārtīgi izdarījuši. Šoreiz “nebēdņu” lomā bija iejutušies: LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Māra Grudule, LU Literatūras folkloras un mākslas institūta latviešu folkloras pētnieks Aldis Pūtelis, Kandavas novada muzeja vēsturnieks Agris Dzenis un LNB direktors Andris Vilks, bet jauno dundzinieku paaudzi pārstāvēja Rūta Abaja. Gundegas Blumbergas vadībā skolēni atbildēja uz jautājumiem par Ernesta Dinsberga sasniegumiem uz 19. gadsimta doto iespēju fona.
Stundai beidzoties, gluži nevilšus, kļuvām par lieciniekiem kādai vietējo Dundzinieku sarunai izloksnē “Jāpaks un Ģierts izspriežes pa skol’” [E. Dinsbergs, 1863]. To noklausoties, sapratām, ka skolas tiešām ir vajadzīga lieta un bez tām nekur! Tad nu visi varēja doties uz skolas telpām un apgūt rokdarbu prasmes Unas Upītes vadībā pie Agnēzes Dinsbergas stellēm vai smukrakstīšanu pie Māras Kleperes Dinsberga augšistabās.
Turpat blakus, bēniņos pie manteļskursteņa, atklājām  ceļojošo izstādi “Kas vīņ tād i? / Kes nad on?” kas tapa sadarbībā ar O. Lutsa draudzes skolas muzeju Palamusē, Igaunijā. Izstāde veidota par godu Ernesta Dinsberga 200gadei un apskata etnogrāfijas un kartogrāfijas pirmizdevumus Latvijā un Igaunijā. Latvijā abu darbu autors ir pats Ernests Dinsbergs, bet Igaunijā pirmais monogrāfijas izdevums igauņu valodā izdots tikai 1920-tajos gados, tādēļ etnogrāfijas kopsavilkumu veidoja muzeja darbinieki Janeks Varblas un Tiina Kivits. Lielāko devumu sniedzis Igaunijā labi zināmais Karls Jakobsons (1841 – 1882).
Pēc izstādes atklāšanas skolas pirmā stāva Viesistabā bija iespēja aplūkot E. Dinsberga pirmizdevumus dažādās nozarēs (metrika, vēsture, etnogrāfija, u.c.), kā arī viņa rokrakstu paraugus, daļu no kuriem aizguvām no LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas, Talsu novada muzeja, Ventspils muzeja un LU Akadēmiskās bilbiotēkas Misiņa bibliotēkas. Tikmēr klasē notika dziedāšanas stunda. Pie harmonija bija skolotāja Dace Šmite, bet Dundagas koris palīdzēja noturēt meldiņu tautasdziesmām un arī Dinsberga “Dziesmiņa pie skolmeistaru sanākšanas dziedama” (1859).
Pēc iestiprināšanās pie saimes galda, palikušie devās uz Kužnieku kapiem nolikt ziedus uz Ernesta un Agnēzes kapa. Atgriezušies muzeja sētā, paslēpāmies zem lietussargiem un noklausījāmies Dundagas kora dziedātās noslēguma dziesmas, starp kurām arī Dinsberga “Puiškalna koris”, un izteicām pateicības viesiem par palīdzību svētku sajūtas radīšanā.
Vēlreiz lielu paldies jāsaka mūsu skolotājiem: audējai Unai Upītei, kaligrāfei Mārai Kleperei, žurnālistei Gundegai Blumbergai, kordiriģentei Dacei Šmitei un Dundagas korim. Tāpat arī paldies vasaras darbu darītājiem: Mārai Grudulei, Aldim Pūtelim, Agrim Dzenim, Rūtai Abajai un Andrim Vilkam. Paldies LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļai, Talsu novada muzejam un Ventspils muzejam kā arī LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkai par sadarbību. Liels paldies arī Vairai Kamarai par uzveduma režiju un Aigaram Zadiņam un Valdim Šleineram par iejušanos Jāpaka un Ģierta lomās. Par atbalstu un līdzdalību pasākuma organizēšanā pateicamies pašvaldības saimnieciskajam dienesta vadītājam Andrim Kojro, dūšīgiem Dundagas skolēniem, Dundagas kultūras pils vadītājai Baibai Dūdai, muzeja darbiniecei Dacei Savickai, mājas ļaudīm - Guntai Abajai, Mārtiņam Abajam. 
Liecības par šo notikumu nākotnei saglabāja fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, Talsu televīzijas ļaudis un E. Dinsberga Goda grāmatas rakstītāji.
Paldies!  

Šeit arī ieskats pasākumā no fotogrāfa skatupunkta: 
18.08.2016.  |  
Atveram durvis Muzeju naktij
Šogad Muzeju nakts jau 12. gadu piedāvā apmeklētājiem vērt muzeju durvis vēlākā vakara stundā kā ierasts. Arī mēs 21.maijā gatavojamies uzņemt ciemiņus no plkst. 19.00 – 22.00.
Muzeju nakts tēma ir “Durvis”, kuras ietvaros piedāvāsim piedalīties spēlē “Durvju labirints”. Plkst. 19.00 sāksim pasākumu ar ieskatu vakara gaitā un stāstu “Kam Dinsbergs ver durvis”. Tos, kas muzejā viesosies pirmo reizi, muzeja darbinieki īsumā iepazīstinās ar skolas – muzeja vēsturi un galvenajām personībām, lai dotu iespēju veiksmīgi tikt galā ar pārbaudījumiem.
Spēle ilgs aptuveni 2 stundas. Tās laikā varēsiet iepazīt muzeju un tā apkārtni, pārbaudīt savas zināšanas, atjautību, kā arī vērību. Spēlē varēs piedalīties pa vienam vai nelielās komandās, lai radītu sacensības garu.
Pēc visu maņu izvingrināšanas, prāta izkustināšanas pienākas laba atpūta pie karstas tējas krūzes un gardiem speķa raušiem no Skursteņnama maizes krāsns.
Spēles rezultātus apkoposim un publicēsim muzeja mājas lapā: www.kubalmuz.lv
09.05.2016.  |  
Atskats uz Muzeju nakti 2016
Siltā un mierīgā 21.maija vakarā Kubalu skola – muzejs vēra durvis Muzeju naktij.
Atskanot skolas zvanam, visi sanākušie sapulcējās klasē, kā jau kārtīgiem skolēniem pieklājas. Iepazīstināti ar vakara gaitu, visi tika aicināti doties uz Viesistabu apskatīt jauno ekspozīciju par skolas ciemiņiem, kas Dinsberga mūža laikā skolā viesojušies kā skolnieki, skolotāji vai augsti godāti viesi. Ekspozīcijā pieminētajiem bijusi kāda īpaša nozīme ne tikai skolas dzīvē vai Dinsberga mūžā, bet arī latviešu tautas uzplaukumā. Par ekspozīcijas dizainu pateicamies Brālim Y.
Ciemiņi sadalījās komandās un saņēma sagatavotās darba burtnīcas. Spēle “Durvju labirints” sastāvēja no 8 uzdevumiem, dažādās muzeja telpās un teritorijas daļās, un papilduzdevuma – novadīt citiem dalībniekiem vienu bērnu dienu spēli, kuru varētu būt spēlējuši arī šīs skolas skolēni. Šoreiz Muzeju nakts ciemiņiem devām iespēju pārbaudīt savas prasmes un zināšanas, kas saistāmas ar senās skolas darbību. Varēja lasīt un rakstīt vecajā drukā, iepazīt rīkus, kas šeit izmantoti, kā arī sajust dabas klātbūtni, kas ir šīs skolas neatņemama sastāvdaļa.
Pasākuma noslēgumā ap plkst. 22.00, kad visi bija iestiprinājušies un atpūtušies, devāmies uz Staļļaugšu apskatīt pareizās atbildes uzdevumam “Vai pazīsti muzeju?”, kurā pēc durvju attēliem bija jāatpazīst muzejs. Turpat arī apbalvojām pirmo vietu ieguvējus un izteicām pateicības mūsu palīgiem.
Arī šeit vēlreiz gribam pateikt lielu paldies mūsu palīgiem un atbalstītājiem, bez kuriem pasākums nebūtu izdevies: Mārītei Jurčai, Jurim Šleineram, Guntai Abajai, Mārtiņam Abajam, Inai Braunai un Slīteres nacionālā parka Dabas izglītības centram.
Paldies visiem muzejiem, kas atsaucās uz aicinājumu iesūtīt durvju attēlus, kas tika izmantoti pārbaudījumā “Vai pazīsti muzeju?”
Paldies arī Dundagas un Tiņģeres saimniecēm, - Ainai Šleinerei, Ivetai Zadiņai, Mārai Šleinerei, Agritai Bokumai un Tamārai Ekmanei, kuru kopto mājdzīvnieku balsis lieliski iederējās 1849. gadā celtajā stallī.
Kopumā spēlē piedalījās 19 komandas. Muzeju vakara gaitā apmeklēja aptuveni 80 cilvēku, kur daži bija braukuši no Tukuma, Ventspils un pat Dobeles!  Kubalu skolas – muzeja trešais  rakstu krājums Viļņa Mitlera “Dundznik valad” un mūsu atbalstītāju biedrības “Zaļā doma” dāvātās brīvbiļetes Šlīteres bākas apmeklējumam bija spēles uzvarētāju ieguvums.
Lai spēlē rastais piedzīvojums un prieks saglabājas līdz nākamajai muzeju naktij! 
1. vieta komandai – Vienradži (75 punkti)
2. vieta: komandai Alma (74 punkti)
3. vieta komandai Friči (73 punkti)
23.05.2016.  |  
Nacionālajā bibliotēkā atklāta Ernesta Dinsberga divsimtgadei veltīta izstāde
25. janvārī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Alekseja Apīņa Reto grāmatu un rokrakstu lasītavā tika atklāta izstāde “Ernestam Dinsbergam – 200”.
 
Uz šo pasākumu bijām uzaicināti arī mēs, Kubalu skolas -  muzeja darbinieki, par ko sakām lielu paldies LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas galvenajai bibliogrāfei Sanitai Briežkalnei, kas šo pasākumu organizēja un vadīja. Par uzņemšanu un iespēju apskatīt Gaismas pili pateicamies Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas darbiniecēm.
 
Izstādi atklāja LNB vadītājs Andris Vilks.  Ivaram Abajam bija tas gods teikt kādus vārdus par Ernestu Dinsbergu – viņa dzīvi un sasniegumiem. Pēc tam LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Māra Grudule iepazīstināja ar E.Dinsberga lomu latviešu literatūras attīstībā.
 
Izstāde sniedz ieskatu Ernesta Dinsberga devumā latviešu literatūras vēstures un pedagoģijas kontekstā. Tās satura pamatā ir materiāli no LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas, Galvenās krātuves, Letonikas un Baltijas centra un Kartogrāfisko materiālu krājuma.
 
Ekspozīcija piedāvās apskatīt nozīmīgus E. Dinsberga oriģināldarbu, tulkojumu un lokalizējumu literāros manuskriptus, kā arī iespieddarbus. Ekspozīcijā iekļauti arī Kubalu skolas vēstures materiāli – klases žurnāli, proves raksti jeb skolēnu glītrakstīšanas pārbaudījumu lapas un iespieddarbi, kuri tapuši laikā, kad E. Dinsbergs bija skolas pārzinis
 
Ernesta Dinsberga rokrakstu un iespieddarbu kolekcija raksturo viņu kā unikālu, mērķtiecīgu un uzņēmīgu 19. gadsimta personību.
 
Izstāde Latvijas Nacionālā bibliotēkā būs apskatāma līdz 30. aprīlim. Ieeja bez maksas.
 
Darba laiki:
P., T., Pk. 12:00–20:00
O., C. 9:00–17:00
S. 10:00–17:00
Sv. slēgts 

26.01.2016.  |  
Muzeja ieceres E. Dinsberga 200-gadei par godu

Šis gads Kubalu skolai – muzejam ir ļoti nozīmīgs, jo aprit 200 gadi kopš dzimis skolas tēvs un rakstnieks Ernests Dinsbergs. Lai padarītu šo gadu īpašāku arī jums, mīļie apmeklētāji, esam iecerējuši rīkot dažādus jubilejai veltītus pasākumus.
Kā lielākais no pasākumiem jāmin konference augusta sākumā, kas būs veltīta Ernesta Dinsberga personībai un viņa devumam latviešu kultūrvēsturē.
Ir iecere radīt jaunu ceļojošo izstādi sadarbībā ar mūsu kolēģiem Igaunijā, Palamuses O. Lutsa draudzes skolas muzeju, kurā piedāvāsim ieraudzīt un salīdzināt latviešu un igauņu autoru pirmizdevumus etnogrāfijā un kartogrāfijā. Latviešiem pirmais bijis tieši E. Dinsbergs! Redzēsim cik ļoti esam mainījušies, ko igauņi par mums tolaik domājuši un ko mēs, latvieši, par igauņiem.
Tāpat, muzeja sezonai atsākoties, centīsimies jums piedāvāt jaunas muzejpedagoģiskās programmas un īstermiņa izstādes saistībā ar Dinsberga personību un darba mūžā paveikto.
Protams, joprojām piedalīsimies ikgadējos pasākumos, proti,  Muzeju nakts un Slīteres ceļotāju dienas. Rīkosim Dinsberga pamatskolas salidojumu, kā arī 10. klašu skolēnu ievadīšanu vidusskolēnu kārtā un citus nelielus pasākumus.

Uz tikšanos!


Dinsbergs, E. Etnografija : tas ir: Pasaules valsts-tautas, viņu dabas, ierašas un dzīve ar tām vajadzīgām tur piederīgām ziņām, priekš mājām un skolām.  Pirma daļa. Eiropa. Rihga: Ernst Plates, 1876.- 200 lpp

Dinsbergs, E. Atlass ar septiņpadsmit landkartēm. Jelgava : G. A. Reyhers, 1861.- 18 lpp

12.01.2016.  |  
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 Viens sunis vien ilgi nerej.
 Kur rūc tur sper.
 Viena aita brēc, visas dabū.
 Lieli alu, nelieli misas.
 Nepārdodi ādas, kad lācis vēl mežā.
Karlis Īvīņ iz Mūrniekiem.
Proves raksti, 1896.
1
2
3