Lapas karte: Muzejs >> Dokumenti >> Cenrādis

Cenrādis

KUBALU SKOLA - MUZEJA PAKALPOJUMU CENRĀDIS
Apstiprināts ar Dundagas novada Domes lēmumu Nr. 154. (prot. Nr.9., 4§)., 2014.gada 26.jūnijā.
Papildināts ar Dundagas novada domes lēmumu Nr.227 (prot. Nr.14., 5§)., 2016.gada 24.novembrī.
Papildināts ar Dundagas novada domes lēmumu Nr.116 (prot. Nr.5., 10§)., 2017.gada 25.maijā.

PIEDĀVĀJUMS UN PAKALPOJUMI MUZEJA APMEKLĒTĀJIEM 
 
Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate
Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē
Iepriekš pieteiktas tematiskas ekskursijas muzejā

Ieejas maksa skolēnam, pilna laika studentam, pensionāram, II un III grupas invalīdiem (1 apmeklētājs)  0,50 EUR


Ieejas maksa pieaugušajiem (1 apmeklētājs)  1,40 EUR

Ieejas maksa ģimenēm (2 pieaugušie un 2-4 bērni līdz 18 gadu vecumam)   2,80 EUR

Pirmsskolas vecuma bērni, bērni no bērnu namiem un speciālajām skolām    bezmaksas

Dundagas novada mācību iestāžu audzēkņi un skolotāji    bezmaksas

Skolotājiem vai audzinātājiem (divām personām), kas pavada audzēkņu grupu    bezmaksas

Ekskursiju grupas vadītājam vai gidam    bezmaksas

I grupas invalīdam un viņa pavadītājam    bezmaksas

Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem, Starptautiskās muzeju padomes ICOM biedriem    bezmaksas

Gida pakalpojumi
 
Muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate
Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē
Iepriekš pieteiktas tematiskās ekskursijas

Grupai līdz 10 personām latviešu valodā, 1 stunda    1,50 EUR

Grupai līdz 10 personām svešvalodā (angļu), 1stunda   3,00 EUR


Grupai līdz 20 personām latviešu valodā, 1 stunda    5,00 EUR

Grupai līdz 20 personām svešvalodā (angļu), 1 stunda    8,00 EUR

Grupai līdz 40 personām latviešu valodā, 1 stunda   10,00 EUR

Grupai līdz 40 personām svešvalodā (angļu), 1stunda   16,00 EUR

Iepriekš pieteiktas tematiskas ekskursijas sagatavošana (norise muzejā)    5,00 EUR

Gida pakalpojumi ārpus muzeja, Dundagas novada teritorijā
 
Iepriekš pieteiktas tematiskas ekskursijas sagatavošana un vadīšana latviešu valodā,
grupā līdz 30 personas. 1 stunda   17,00 EUR

Iepriekš pieteiktas tematiskas ekskursijas sagatavošana un vadīšana svešvalodā (angļu),
grupā līdz 30 personas, 1 stunda    28,00 EUR

Fotografēšana vai filmēšana ekspozīciju vai izstāžu telpās
 
Fotografēšana (bez zibspuldzes lietojuma) muzeja ekspozīcijās vai sagatavotās izstādēs (kopskats,
bez tiesībām pavairot un gūt materiālu labumu)    3,00 EUR

Filmēšana (bez statīva) muzeja ekspozīcijās vai sagatavotās izstādēs (kopskats, bez publicēšanas tiesībām)    7,00 EUR

Fotografēšana muzeja vai muzeja sagatavotās izstādēs (ar tiesībām pavairot, publicēt)    noslēdzot līgumu

Filmēšana ekspozīcijās vai muzeja sagatavotās izstādēs (ar tiesībām pavairot, publicēt)    noslēdzot līgumu

Filmēšana muzeja ēkās un tā teritorijā (ar tiesībām pavairot, publicēt)    noslēdzot līgumu

Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana
 
Lekcija auditorijai līdz 20 personām, 1 stunda   15,00 EUR

Lekcija auditorijai virs 20 personām, 1 stunda (katrai personai)    0,70 EUR

Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana
 
Muzeja krājuma priekšmetu atlase un izmantošana pētnieciskam darbam,
saņemot iepriekšēju pieteikumu (1 vienība)    0,30 EUR

Muzeja krājuma priekšmetu atlase un izmantošana pētnieciskam darbam, iepriekš nepiesakot (1 vienība)    0,70 EUR

Papildus samaksa par krājuma priekšmeta (dokumenta, fotogrāfijas) drukātas melnbaltas kopijas vai digitālas kopijas
izgatavošanu (viena A4 lappuse)    0,70 - 7,00 EUR *atkarībā no unikalitātes un saglabātības pakāpes

Konsultāciju sniegšana par muzeja krājumu (1 konsultācija, sarunas formā,
konsultācijas laikam nepārsniedzot 20 minūtes)    1,50 EUR

Rakstisku izziņu (par Dundagas novada apvidus vēsturi vai Kubalu skolas - muzeja krājumu) un muzeja speciālista slēdzienu sagatavošana latviešu valodā, saņemot iepriekšēju rakstisku pieteikumu, vienas A4 lappuse.
* Izziņas izmaksā papildus ietverami pasta izdevumi,
pasūtītājam tiek izsniegta vai piegādāta tikai iepriekš apmaksāta izziņa.    7,00 EUR

Krājuma materiālu izmantošana publicēšanai (grāmatās, periodikā, interneta vidē, u.c.)    noslēdzot līgumu

Krājuma materiālu izīrēšana ārpus muzeja (filmēšanai, TV raidījumiem, izdevniecībām, pasākumiem)    noslēdzot līgumu

Krājuma materiālu izmantošana reklāmas vajadzībām    noslēdzot līgumu

Krājuma materiālu lietošana Dundagas pašvaldības iestādēm un to darbiniekiem, LR akreditēto muzeju darbiniekiem
(to pārstāvēto iestāžu vai muzeju darbam)    bezmaksas

Krājuma priekšmetu deponēšana Dundagas novada pašvaldības iestādēm, Latvijas Republikas akreditētiem muzejiem
(noslēdzot līgumu)    bezmaksas

Skenēto materiālu ieraksts pasūtītāja CD, DVD matricā vai atmiņas kartē (1 vienība)     0,70 EUR

Skenēto materiālu ieraksts pasūtītāja vajadzībām muzeja CD, DVD matricā kartē
(1 disks neatkarīgi no vienību skaita)    2,20 EUR

Muzeja piedāvāto iespieddarbu cenrādis (ar PVN (12%))
 
Kubalu skolas - muzeja raksti. I burtnīca. Sofija Dravniece ,,Atmiņas "    4,13 EUR

Mūsu novadnieks. Ludvigs Adamovičs   1,21 EUR

Ernestu Dinsbergu atceroties   1,57 EUR

Kubalu skolas - muzeja raksti. II burtnīca Dažas Ernesta Dinsberga domas un atziņas par sava laika sabiedrību un
tās atīstības iespējām    2,00 EUR

Iespiesta 10x15 cm formāta krāsaina skatu karte    0,43 EUR

Fotogrāfijas kvalitātes 10x15 cm formāta atklātne    0,70 EUR

Kubalu skolas - muzeja raksti. III burtnīca. Vilnis Mitlers "Dundznik valad"     6,70 EUR
(Dundagas novada Domes lēmums Nr. 227. (prot. Nr.14., 5.§)  24.11.2016)

                                                            Muzeja piedāvāto suvenīru cenrādis (ar PVN (21%))

Auduma  soma ar Kubalu skolas tēlu un muzeja nosaukumu    6,50 EUR
 


Viss raksts
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
   
   Mācies priekš dzīves, bet ne priekš
   skolas.  Miers baro, nemiers posta.
   Ar stipru neej  lauzties, nedz ar
   bagātu tiesā. Ko sēsi, to pļausi
   Deviņi amati desmitais bads.
Karlis Biķ iz Kubelim
Proves raksti, 1896.
1
2
3