Lapas karte: Muzejs >> Plānotie pasākumi

Plānotie pasākumi

 
 
Pasākumu īstenošanā jo būtisks ir muzeja draugu, palīgu atbalsts. Tikai kopā mēs spējam radīt notikumus, kurus ir vērts piedzīvot.
Jūsu uzticība ir mūsu lielākā bagātība!
Paldies Jums!


Jau ikgadējiem Muzeju nakts un Dinsberga skolas salidojuma pasākumiem, šogad pievienosies ievērojamu dundadznieku atceres dienas, izstādes, Kubalu skolas – muzeja rakstu III burtnīcas (Vilnis Mitlers «Dundagas izloksne») atvēršanas notikums.
Salidojums Kubalu skolā - muzejā.
2020-09-05 12:00
Mīļie Kubalu skolas skolēni!

Aicinām Jūs visus uz tikšanos Kubalu skolā - muzejā 5. septembrī plkst. 12.00. Būs iespēja satikt sen neredzētus klases biedrus, dalīties atmiņās, uzzināt par paveikto muzejā šajā gadā un par nākotnes plāniem. Protams, sadraudzība pie cienasta galda.
 
10. klases pirmā skolas diena Kubalu skolā - muzejā
2020-09-01 10:00
1. septembrī Kubalu skolā muzejā ciemos gaidām Dundagas vidusskolas 10. klasi ar skolotāju.
Salidojums Kubalu skolā - muzejā
2019-09-07 12:00
Mīļie Dinsberga skolas skolēni un skolotāji!
Aicinām Jūs visus uz tikšanos Kubalu skolā - muzejā 7.septembrī plkst. 12.00, lai dalītos atmiņās, uzzinātu par paveikto muzejā šajā gadā un par nākotnes plāniem.
Būs iespēja apskatīt Talsu novada muzeja ceļojošo izstādi “Mosties ar dziesmu! Veltījums koriem un Dziesmu svētkiem līdz 1940. gadam” (Izstādi plānots eksponēt līdz 26.septembrim)
Aicināsim absolventus palīgā iestādīt saldā ķirša kociņu skolas dārzā.
Šī gada jūnijs Dundagas novadā tika aizvadīts Mājas kafejnīcu zīmē. Pie tējas krūzes un pīrāgiem varēsim padalīties stāstos par savas bērnības mīļāko vai interesantāko ēdienu.
Uz tikšanos Kubalu skolā - muzejā!
E.Dinsberga muzeja izveidošanas ierosinātājam Herbertam Dorbem - 125 gadi
2019-06-15 13:00
15.jūnijā, plkst. 13.00 Kubalu skolā – muzejā, notiks pasākums ar mērķi iepazīt un atcerēties Herbertu Dorbi. Cilvēku, kurš bija ierosinātājs idejai par memoriālā muzeja izveidi dižajam Dundagas novada skolotājam un gara darbiniekam Ernestam Dinsbergam
Ar stāstījumu par rakstnieku ciemos pie mums būs Herberta Dorbes memoriālā muzeja - mājas "Senču putekļi" vadītāja Inese Aide.
Varēsiet apskatīt nelielu izstādi par Herbertu Dorbi un muzeja pirmsākumiem.
Iestādīsim augļu kociņu skolas teritorijā, kā to savulaik, muzeju atklājot, paveica rakstnieks.
Noslēgumā diskusijas pie tējas krūzes.
Uz tikšanos Kubalu skolā - muzejā!
 
Mājas kafejnīca Kubalu skolā - muzejā!
2019-06-01 10:00
Mājas kafejnīcu diena Dundagas novadā un Lībiešu krastā!

Mājas kafejnīca arī Kubalu skolā - muzejā!

Varēsiet iegādāties un nobaudīt kādus gardumus vai kādu spēcinošu virumu.

Būs gardie Dundagas sklandurauši un pūtelis, būs siers no kazu piena.

Būs zupa un pīrāgi, būs skābputra un tēja, un Kubalu skolēnu gardums -drupiņmaize. Un gan jau ka būs rūnšan dundžiņ mēlē arīdzan!  

Gaidīsim ciemos!

Vairāk informācijas www.sliteresdiena.lv 

ww.facebook.com/kubalmuz/

P.S. Plkst 10.00, 14.00 un 16.00 ekskursija pa muzeju. Maksa saskaņā ar cenrādi!
Muzeju nakts 2019
2019-05-18 19:00
18.maijā plkst. 19.00 Kubalu skola - muzejs aicina uz Muzeju nakti.
Šī gada pasākuma tēma ir Tālavas taurētājs – varoņdarbi un to veicēji dažādās tās izpausmēs. Izzināsim kā mūsu novadnieks, Trešais  tēva dēls, Ernests Dinsbergs veicināja tautas gara pamošanos.
Pasākumu iesāksim pulksten 19:00, kad iepazīsim mūsu vietējo Dundagas varoni, kurš ar spalvu un tinti prata paveikt vairāk, kā cits ar zobenu un vairogu.
Pēc tam veiksim paši savus mazos varoņdarbus, kuri ļaus iepazīt vietu, kur mūsu varonis dzīvojis un veicis savus varoņdarbus. Varoņstāstus stāstīs Uldis Punkstiņš, kuru dundadznieki jau iepazinuši novada svētkos.
Pēc kārtīga darba ir nepieciešams atjaunot spēkus – no pulksten 20:00 varēsim palīdzēt spēcinošu pīrādziņu pagatavošanā un baudīšanā.
Noslēgumā iepazīsimies ar daļu no mūsu varoņa paveiktā rakstniecības laukā.

www.facebook.com/kubalmuz/

Gaidīsim Jūs ciemos Kubalu skolā – muzejā!
 
Ziemassvētku pasākums Kubalu skolā - muzejā
2018-12-17 09:30
No 17. – 21. decembrim, pulksten 9:00 – 17:00 Kubalu skola-muzejs gaidīs ciemos katru interesentu, kas vēlēsies izgatavot skaistu puzuru savas mājas izrotāšanai. 
Salidojums 2017
2017-09-02 03:00
Septembra pirmajā sesdienā (2.septembrī), kā jau katru gadu, Kubalu skola - muzejs aicina satikties Dinsberga pamatskolas skolniekus un skolotājus!
Zinību diena
2017-09-01 03:00
Kubalu skola - muzejs 1.septembrī gaida ciemos Dundagas vidusskolas 10.klašu skolniekus uz pirmo skolas dienu.
Muzeju nakts 2017
2017-05-20 19:00
Tēma - Laika rats
Kino pēcpusdiena
2017-03-18 03:00
18. martā Kubalu skola - muzejs rīkos Kino pēcpusdienu.

Stāstu vakars "No skolas par muzeju"
2017-02-24 16:00
24. februārī gaidīsim visus interesentus piedalīties stāstu vakarā pie Skursteņnama ugunskura!

Ielūkosimies Dinsberga 7-gadīgās skolas pastāvēšanas beigu posmā. Centīsimies izzināt kāds liktenis piemeklēja skolas ēku laikā no 1965. - 1972. gadam: Vai šeit kāds dzīvoja? Kur paliek Dinsberga piemiņas lietas? Kā nonāk pie idejas par muzeja veidošanu un kas to palīdz realizēt? Par to un vēl citu varēsiet uzzināt 24. februārī plkst. 16:00 Kubalu skolas - muzeja mājīgajās telpās. 
Varbūt arī Jums ir ko pastāstīt?


Uz tikšanos!
Kubalu skolas - muzeja vecākā speciāliste
Marta Ratkeviča
Ernesta Dinsberga 201 dzimšanas diena
2017-01-24 03:00
24. janvārī noslēgsim Ernesta Dinsberga jubilejas gadu. 
Atskatīsimies uz paveikto. Attēlos un videomateriālos varēsim atkal izbaudīt pagājušā gada lielākos notikumus, kas saistīti ar Dinsberga tēva 200gadi!
Dinsberga pamatskolas salidojums
2016-09-03 12:00
Sestdien, 3. septembrī muzejā laipni aicināti bijušie Dinsberga pamatskolas skolnieki un skolotāji.
Uz skolu!
2016-09-01 10:00
Pirmā skolas diena! Aicinām  ciemos Dundagas vidusskolas 10. klašu skolēnus, kuri uzsākuši skolas gaitas vidusskolā!
Slīteres ceļotāju dienas 2016
2016-06-04 03:00
Jau septīto gadu pēc kārtas notiks Slīteres ceļotāju dienas, kas aicina ikvienu ceļot gribētāju atbraukt un iepazīt Slīteres nacionālo parku, Lībiešu krastu un visu Dundagas novadu! 

Muzeju nakts 2016
2016-05-21 19:00
"Muzeju nakts 2016" tēma - Durvis.
Muzeju nakts 2015
2015-05-16 19:00
Satikšanās. Ernests Dinsbergs, Rainis un mēs.
Muzeju nakts 2014.
2014-05-17 19:00
Mūsu novada dzintara graudi.
Izstāde "Satikšanās viesistabā" un citi iesākumi
2013-10-18 17:00
Piektdien, 18.oktobrī plkst.17.00
Izstādes iesākums, muzeja šodienas iespēju atklājums būs šī vakara piedzīvojums. "Rītam cerība", teikts skolēna proves rakstā 1864.gadā.
Dinsberga pamatskolas salidojums
2013-09-07 12:00
Sestdien, 7.septembrī plkst. 12:00 Pirmajā septembra sestdienā muzejā atkal aicināti bijušie skolasbērni un skolotāji.  
Muzeju nakts 2013.
2013-05-18 19:00
Visapkārt namu bija liels mežs..
(E.Dinsbergs – par skolas apkārtni ap 1842.g.)
Igaunija Pavasaris Dundaga
2013-05-10 18:00
8. maija vakarā plkst. 18:00, Kubalu skolā – muzejā atklās Palamuses Oskara Lutsa draudzes skolas muzeja (Igaunija) veidoto ceļojošo izstādi „Pavasaris” uz teātra skatuvēm. Izstāde veltīta igauņu rakstnieka Oskara Lutsa (1887. - 1953.) pazīstamākā un lasītāju iemīļotākā darba - „Pavasaris” (Kevade) iestudējumiem.
Esam sagādājuši iespēju noskatīties vēsturiskā O. Lutsa darba ekranizējumu (“Pavasaris”, 1969.). Mūsu sadraudzības muzeja direktora Arnes Tegelmana priekšnesumā varēsim iepazīt O. Lutsa skolu. Ciemiņiem var noderēt siltāks apģērbs. Par karstu tēju un jauku noskaņu mēs parūpēsimies!
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Divi suņi pie kaula nepaliek draugi.
   Lēnas avis vienas kūtīs saderās.
   Tev būs tēvu un māti godā turēt.
   Rokas klēpī nepeln maizi.
   Pēc lietus atkal saule spīd.
Kārl Neiland
Proves raksti, 1845.
1
2
3