Lapas karte: Muzejs >> Piedāvājums

Piedāvājums

 
 
Kubalu skolas – muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate
Skolas ēkā esošo ekspozīciju (klases, skursteņnama, E.Dinsberga memoriālā dzīvokļa) un izstāžu apskate gida pavadībā (individuāli un grupu apmeklējumi.

No 1. maija līdz 31.oktobrim darba dienās no pulkstens 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakot arī brīvdienās

Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē
Kubalu skolas sētas un tās apbūves apskate muzeja darbinieka pavadībā. Skolas sētas vēstures un etnogrāfisko vērtību iepazīšana. Gida stāstījums.

No 1. maija līdz 31.oktobrim darba dienās no pulkstens 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakot arī brīvdienās.
 
Tematisku ekskursiju vadīšana
Muzejs veic tā misijai atbilstošu tematisku izziņas materiālu apkopošanu un ekskursiju vadīšanu muzeja sētā, ēkās vai ārpus muzeja – Dundagas novada teritorijā.
Muzeja misija ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos iedzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.

No 1. maija līdz 31.oktobrim darba dienās no pulkstens 9.00 līdz 17.00, iepriekš piesakot arī brīvdienās.
 
Kubalu skolas – muzeja krājuma izmantošana

Muzeja krājums pieejams ekspozīcijās un izstādēs. Ar neeksponēto krājuma daļu muzeja speciālista pavadībā var iepazīties muzeja krātuvēs.

Darba dienās no pulkstens 9.00 līdz 17.00.
 
Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu
Muzeja darbinieki konsultē vai sagatavo rakstisku uzziņu par muzeja krājumu. Muzeja krājums satur dokumentus un fotogrāfijas par Dundagas novada vēsturi, Dundagas pagasta skolu vēsturi, iedzīves priekšmetus un darba rīkus apvidus zemnieka sētās (19.gs. beigas – 20.gs. 30.gadi)

Darba dienās no pulkstens 9.00 līdz 17.00.
 
Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi
Uzziņu avoti: muzeja krājums un muzeja uzkrāto publicēto uzziņu avotu apkopojums.

Darba dienās no pulkstens 9.00 līdz 17.00.
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 Viens sunis vien ilgi nerej.
 Kur rūc tur sper.
 Viena aita brēc, visas dabū.
 Lieli alu, nelieli misas.
 Nepārdodi ādas, kad lācis vēl mežā.
Karlis Īvīņ iz Mūrniekiem.
Proves raksti, 1896.
1
2
3