Lapas karte: Muzejs >> Notikumi

Notikumi

 
 
Šeit atradīsiet rakstus par dažādiem muzeja veidotiem notikumiem, kuru dalībnieks Jūs variet būt. Muzeja pasākumi notikuši ne tikai tepat skolas namā, arī Dundagā, Kolkā, Talsos, Ventspilī. Izstādes, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, talkas, plenēri - pulka dažādu piedzīvojumu iespējams muzejā. Jaunie stendi paver iespējas veidot ceļojošas izstādes, kas veltītas novada kultūrvēsturē nozīmīgiem notikumiem.
Vai Jūsu ideja, rosinājums var būt iesākums muzeja notikumam? Protams! Vairums muzeja notikumu ir sadarbības projekti. Uz satikšanos, radot un piedzīvojot jaunus notikumus!
Sveicam svētkos!
Sveicam 1. maija – Darba svētki; Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena – un jau arī 4. maija - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena – svētkos!

  “Katra tauta vaj tā liela jeb maza, kas tikai par tautu atzīstās un kā tauta kopā turās, ir līdzīga veselam cilvēkam, kas iekš sevis jūtās veselīgs un spēcīgs, un pats gādā par savu miesīgu un garīgu labklāšanos, un visi tādas tautas cilvēki ir kā locekļi pie veselīgas miesas. Tāda veselīga dzīve ir vajadzīga tiklab vienam cilvēkam, kā veselai tautai. Jo, ja tauta kopā neturās kā tauta un kā tauta par savu labumu negādā, tad tā nav tauta, bet palaidniece; tāpat kā tāds cilvēks ir palaidnieks, kas pats par savu labumu negādā.” *

*E.Dinsbergs. “Kam vajag laikrakstus, un kāds labums no tiem nāk?”; Baltijas Vēstnesis – 1872. – Nr.8., 9.


Foto: Sanita Rēriha
Ar pavasarīgiem sveicieniem, "Kubalu skola - muzejs" kolektīvs.
 
01.05.2021.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 
   Kas pusceļā paliek stāvot,
   tam nedzied uzvarēsanas dziesmas.
   Saulei nav jāpalīdz ar skalu uguni.
   Kas vainīgs? Pats vainīgs.
   Laiks ir nauda.
A.Mežgrāv iz Bērtmejiem  
   Proves raksti.
1
2
3