Lapas karte: Muzejs >> Notikumi

Notikumi

 
 
Šeit atradīsiet rakstus par dažādiem muzeja veidotiem notikumiem, kuru dalībnieks Jūs variet būt. Muzeja pasākumi notikuši ne tikai tepat skolas namā, arī Dundagā, Kolkā, Talsos, Ventspilī. Izstādes, pasākumi, ekskursijas, lekcijas, talkas, plenēri - pulka dažādu piedzīvojumu iespējams muzejā. Jaunie stendi paver iespējas veidot ceļojošas izstādes, kas veltītas novada kultūrvēsturē nozīmīgiem notikumiem.
Vai Jūsu ideja, rosinājums var būt iesākums muzeja notikumam? Protams! Vairums muzeja notikumu ir sadarbības projekti. Uz satikšanos, radot un piedzīvojot jaunus notikumus!
Sveicam svētkos!
Sveicam 1. maija – Darba svētki; Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena – un jau arī 4. maija - Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena – svētkos!

  “Katra tauta vaj tā liela jeb maza, kas tikai par tautu atzīstās un kā tauta kopā turās, ir līdzīga veselam cilvēkam, kas iekš sevis jūtās veselīgs un spēcīgs, un pats gādā par savu miesīgu un garīgu labklāšanos, un visi tādas tautas cilvēki ir kā locekļi pie veselīgas miesas. Tāda veselīga dzīve ir vajadzīga tiklab vienam cilvēkam, kā veselai tautai. Jo, ja tauta kopā neturās kā tauta un kā tauta par savu labumu negādā, tad tā nav tauta, bet palaidniece; tāpat kā tāds cilvēks ir palaidnieks, kas pats par savu labumu negādā.” *

*E.Dinsbergs. “Kam vajag laikrakstus, un kāds labums no tiem nāk?”; Baltijas Vēstnesis – 1872. – Nr.8., 9.


Foto: Sanita Rēriha
Ar pavasarīgiem sveicieniem, "Kubalu skola - muzejs" kolektīvs.
 
01.05.2021.  |   Sadaļa: Muzejs->Notikumi   |   Komentēt
Muzejs
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
   
   Mācies priekš dzīves, bet ne priekš
   skolas.  Miers baro, nemiers posta.
   Ar stipru neej  lauzties, nedz ar
   bagātu tiesā. Ko sēsi, to pļausi
   Deviņi amati desmitais bads.
Karlis Biķ iz Kubelim
Proves raksti, 1896.
1
2
3