Lapas karte: Serviss >> Apmeklējuma pieteikums

Apmeklējuma pieteikums

Piedāvājam katram interesentam iespēju plānot un pieteikt ekspozīciju, izstāžu apskati vai tematisku ekskursiju Kubalu skolā - muzejā. Ekspozīcijas un izstādes pieejamas apmeklētājiem no 1. maija līdz 31. oktobrim, darba dienās (pirmdiena - piektdiena) no 9.00 līdz 17.00, bet iepriekšēja pieteikuma gadījumā arī brīvdienās vai ārpus darba laika.  

Plānotais muzeja apmeklējums darba dienā piesakāms ne vēlāk kā iepriekšējās darba dienas laikā (līdz 17.00). Savukārt muzeja apmeklējums brīvdienās vai tematiska eksursija piesakāmi - ne vēlāk kā nedēļu pirms izvēlētā laika. Ekspozīcijas un izstādes pieejamas tikai muzeja darbinieka klātbūtnē. Senās skolas apmeklējums noteikti būs vērtīgāks, izvēloties gida stāstījumu! 

Tematisko ekskursiju pieteicējiem.
Muzejs nodrošina tikai tā misijai atbilstošu tematisku ekskursiju norisi muzeja sētā un ēkās. Muzeja misija ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos sadzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.

Citi Kubalu skolas - muzeja pakalpojumi paskaidroti mājas lapas sadaļā "Muzeja piedāvājums" un tie ir:
- tematisku ekskursiju vadīšana ārpus muzeja - Dundagas novada teritorijā,
- tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana,
- muzeja krājuma izmantošana,
- konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu,
- uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi.
Izmaksas norādītas "Muzeja pakalpojumu cenrādī". Šie pakalpojumi piesakāmi, lietojot servisu "Vēsts muzejam".


Muzeja piedāvājums

Muzeja pakalpojumu cenrādis

Viss raksts
Pieslēgties
<< Ja esat jau reģistrējušies, izvēlieties pogu "Pieslēgties"

Par pieteicēju

 *

 *

 *

 *

 *

 *
 
Pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate.
Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē.
Iepriekš pieteiktas tematiskas ekskursijas (norise muzejā).
Lūdzu norādiet apmeklētāju skaitu!

* biļetes cena vienam apmeklētājam
** apmeklējuma izmaksas ģimenei


(0.50 €   *)

(0.50 €   *)

(0.50 €   *)

(0.50 €   *)

(1.40 €   *)

(2.80 €   **)


Aprēķināt


Lūdzam piezīmēs norādīt apmeklētāju dzīves vietu (pilsēta vai novads, ciems); ekskursantu grupai - iestādi vai organizāciju, ko tā pārstāv.
Pateicamies par atsaucību un iesniegto Kubalu skolas - muzeja apmeklējuma pieteikumu!
Lūdzu ievadiet pārbaudes kodu.
 
Nosūtīt
Serviss
Domu graudi
   Dundagā pie Kubulu mājām bija
   nesen uzcelta pirmā pagasta skola,
   kur E. Dinsberģis un F. Mālberģis bija
   skolotāji. Tur nu es sāku iet skolā.
   Tā bija mana pirmā īstā skola.
   [1846. - 1848.]
   Krišjānis Barons. Atmiņas. R., 1924.
1
2
3