Lapas karte: Saziņa >> Muzejs

Muzejs

 
 
Muzeja rakstu tematika:

- muzeja jaunumi,  
- pārdomas, ierosmes par apvidus vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeja darbību,
- muzeja darbības atbalsta iespējas,
- ieskats muzeja dzives notikumos,
- atbildes uz Jūsu ierosinājumiem.


Uz tikšanos!
Siltā 20.maija vakarā izdzīvojām laika ritumu Kubalu skolā – muzejā!
 
Muzeju nakts tēma šogad bija Laika rats, kas mūs iedvesmoja veidot saistošu ceļojumu cauri vēsturei ar lomu spēles elementiem. Laikapstākļi mūs lutināja un kopumā muzeju apmeklēja aptuveni 60 cilvēku!
Viss sākās ar barona Ostenzakena pārrunām ar muižkungu Freiju par skolas novietojumu. Izvēlētā vieta – Kubali – neizdevīga iedzīvotājiem, toties ērta baronam. Šāda izvēle radīja daudz jautājumu Dundagas vietējo iedzīvotāju vidū, kas nekautrējās tos arī skaļi paust. Turpinājumā pieredzējām skolas trūcīgo sākuma posmu, kad Ernests Dinsbergs līdzēja bērniem pie sveces gaismas boksterēt dziesmu grāmatu. Bet drīz, ar jaunās skolas ēkas pabeigšanu, iezīmējas jauns, gaišāks posms, kad mācības vedās jau daudz labāk.  Izdzīvojām pārkrievošanās periodu, kad skolā stundu laikā ieradās inspektors un uzdeva  visiem rakstīt diktātu krievu mēlē. Piedzīvojām abus pasaules karus, kā arī pirmo neatkarību, kurai par godu pacēlām Latvijas karogu un nodziedājām himnu. Garām nepaslīdēja arī izsūtījuma posts, kad no skolas stundu laikā izveda Sofiju Dravnieci. Tika likti lietā arī pionieru kaklauti, kad Anna Iesalniece stājās pionieru rindās. Pionieru vadītājs rūpējās, lai jaunā pioniere  spētu nodot svinīgo solījumu, kas nevedās viegli. Drīz pēc tam jau skolu slēdz (1964.gadā) un skolas ēkā ievācas Dundagas MRS viesstrādnieki. Bet 1972. gadā steidzāmies atvērt Dinsberga muzeju. Atvēršanas svētkos uzrunu teica deleģētais partijas pārstāvis un atklāja muzeja zīmi. 1992.gads iezīmējas ar jaunu sākumu muzeja vēsturē – ierodas muzeja pārzinis Ivars Abajs un, noslēdzot ceļojumu, ved ekskursantus apskatīt muzeja telpas.
Kā jau ierasts, pēc garā ceļa viesi varēja iestiprināties Viesistabā ar gardiem muzeja maizes krāsnī ceptiem pīrāgiem, kā arī Ilzes Iesalnieces – Brukingas darinātām saldām un sāļām ķimeņmaizītēm. Neiztrūkstoši bija arī Elmas Zadiņas gādātie sklandurauši.
Lai labāk varētu iejusties lomās, galveno lomu tēlotāji vairākkārt pārģērbās. Par tērpiem lielu paldies jāsaka Dundagas Kultūras pilij un Dundagas vidusskolai, kā arī Modrim Geršmanim un Edgaram Kārklevalkam. Izmantojām arī nesen sarūpētos skolnieku un skolotāju tērpus, kas tapa ar VKKF atbalstu jauno muzejpedagoģisko programmu vajadzībām! Milzīgs prieks bija redzēt viesus, kuri bija īpaši piedomājuši pie sava apģērba. Mārīte Jurča pie mums ieradās tikai pasākuma noslēgumā, bet tas netraucēja klātesošajiem novērtēt pārdomāto pionieres koptēlu!
Pasākums nebūtu iedomājams bez talantīgajiem vēsturisko lomu atveidotājiem: Krista Iesalnieka (E. Dinsbergs, krievu armijas karavīrs, Dundagas MRS viesstrādnieks), Aigara Zadiņa (muižkungs Freijs), Madara Burnevica (mācītājs K. Glēzers, krievu karagūsteknis, pionieru vadītājs), Valda Šleinera (skolotājs Dreibergs, krievu karagūsteknis, partijas pārstāvis) , Guntas Abajas (Sofija Dravniece, Dundagas MRS viesstrāniece), Andras Ratkevičas (S. Dravnieces kaimiņiene, Dundagas MRS viesstrādniece), Annas Iesalnieces (senās skolas skolniece un jaunā pioniere) un Anetes Savickas (senās skolas skolniece). Paldies visiem, kas ieradās un palīdzēja radīt noskaņu gan ar īpaši pārdomātiem tērpiem, gan līdzdarbošanos!
Uz drīzu tikšanos!
Marta Ratkeviča
Kubalu skolas – muzeja vecākā speciāliste
02.06.2017.  |   Sadaļa: Saziņa->Muzejs   |   Komentēt
Saziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Kas skolu atstājis nevaid palicis jo
   gudrs savā prātā nedz jo dievbijīgs
   un jo mīlīgs savā sirdī tas lai
   nevienam neteic ka skolā ir bijis jo 
   viņš tam namam padara kaunu.
Kārl Krauze
Proves raksti, 1844.
1
2
3