Lapas karte: Saziņa >> Muzejs

Muzejs

 
 
Muzeja rakstu tematika:

- muzeja jaunumi,  
- pārdomas, ierosmes par apvidus vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeja darbību,
- muzeja darbības atbalsta iespējas,
- ieskats muzeja dzives notikumos,
- atbildes uz Jūsu ierosinājumiem.


Uz tikšanos!
Atskats uz Muzeju nakti 2016
Siltā un mierīgā 21.maija vakarā Kubalu skola – muzejs vēra durvis Muzeju naktij.
Atskanot skolas zvanam, visi sanākušie sapulcējās klasē, kā jau kārtīgiem skolēniem pieklājas. Iepazīstināti ar vakara gaitu, visi tika aicināti doties uz Viesistabu apskatīt jauno ekspozīciju par skolas ciemiņiem, kas Dinsberga mūža laikā skolā viesojušies kā skolnieki, skolotāji vai augsti godāti viesi. Ekspozīcijā pieminētajiem bijusi kāda īpaša nozīme ne tikai skolas dzīvē vai Dinsberga mūžā, bet arī latviešu tautas uzplaukumā. Par ekspozīcijas dizainu pateicamies Brālim Y.
Ciemiņi sadalījās komandās un saņēma sagatavotās darba burtnīcas. Spēle “Durvju labirints” sastāvēja no 8 uzdevumiem, dažādās muzeja telpās un teritorijas daļās, un papilduzdevuma – novadīt citiem dalībniekiem vienu bērnu dienu spēli, kuru varētu būt spēlējuši arī šīs skolas skolēni. Šoreiz Muzeju nakts ciemiņiem devām iespēju pārbaudīt savas prasmes un zināšanas, kas saistāmas ar senās skolas darbību. Varēja lasīt un rakstīt vecajā drukā, iepazīt rīkus, kas šeit izmantoti, kā arī sajust dabas klātbūtni, kas ir šīs skolas neatņemama sastāvdaļa.
Pasākuma noslēgumā ap plkst. 22.00, kad visi bija iestiprinājušies un atpūtušies, devāmies uz Staļļaugšu apskatīt pareizās atbildes uzdevumam “Vai pazīsti muzeju?”, kurā pēc durvju attēliem bija jāatpazīst muzejs. Turpat arī apbalvojām pirmo vietu ieguvējus un izteicām pateicības mūsu palīgiem.
Arī šeit vēlreiz gribam pateikt lielu paldies mūsu palīgiem un atbalstītājiem, bez kuriem pasākums nebūtu izdevies: Mārītei Jurčai, Jurim Šleineram, Guntai Abajai, Mārtiņam Abajam, Inai Braunai un Slīteres nacionālā parka Dabas izglītības centram.
Paldies visiem muzejiem, kas atsaucās uz aicinājumu iesūtīt durvju attēlus, kas tika izmantoti pārbaudījumā “Vai pazīsti muzeju?”
Paldies arī Dundagas un Tiņģeres saimniecēm, - Ainai Šleinerei, Ivetai Zadiņai, Mārai Šleinerei, Agritai Bokumai un Tamārai Ekmanei, kuru kopto mājdzīvnieku balsis lieliski iederējās 1849. gadā celtajā stallī.
Kopumā spēlē piedalījās 19 komandas. Muzeju vakara gaitā apmeklēja aptuveni 80 cilvēku, kur daži bija braukuši no Tukuma, Ventspils un pat Dobeles!  Kubalu skolas – muzeja trešais  rakstu krājums Viļņa Mitlera “Dundznik valad” un mūsu atbalstītāju biedrības “Zaļā doma” dāvātās brīvbiļetes Šlīteres bākas apmeklējumam bija spēles uzvarētāju ieguvums.
Lai spēlē rastais piedzīvojums un prieks saglabājas līdz nākamajai muzeju naktij! 
1. vieta komandai – Vienradži (75 punkti)
2. vieta: komandai Alma (74 punkti)
3. vieta komandai Friči (73 punkti)
23.05.2016.  |   Sadaļa: Saziņa->Muzejs   |   Komentēt
Saziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Kas skolu atstājis nevaid palicis jo
   gudrs savā prātā nedz jo dievbijīgs
   un jo mīlīgs savā sirdī tas lai
   nevienam neteic ka skolā ir bijis jo 
   viņš tam namam padara kaunu.
Kārl Krauze
Proves raksti, 1844.
1
2
3