Lapas karte: Uzziņa >> Vēstures notikumu kalendārs >> Gada kalendārs

Gada kalendārs

Pirms 180 gadiem
"Viņš [Kārlis Glēzers] izraudzîjâs apdâvinâtu jaunekli no Dundagas Antēm, Frici Mālberģi (1827.-1907) vārdā, mācīja viņu kâdu gadu pie sevis mājā un tad nosūtīja viņu uz tikko atvērto Irlavas semināru 1840.g."
1840.
|
Frīdrihs Mālbergs
  -  Kārlis Glēzers
  -  Irlavas skolotāju seminārs
  -  Antes
  -  Kaļķu ciems
|
>>
".. nezinu, kur bija sadabūjis tik daudz naudas, viņš [Ernests Dinsbergs] nopirka knašu, pusceturtu gadus vecu, melnu ērzeli par 70 rubļiem"
1840.g. rudenī
|
Ernests Dinsbergs
|
>>
"(..) viņš [Ernests Dinsbergs] vēl labprāt gribēja iepazīties ar vajadzīgām zinātnēm, kādas skolotājam jāzin, tādēļ pats par savu maksu (kā nekā tikdaudz iekrājis) aizgāja uz Cīravu pie skolotāja Bergmaņa, kas bija pirmais Latviešu skolotājs Kurzemē un tur palika 1840. gadā no 1. maija līdz 1. novembra m. d.
1840.05.01
|
Ernests Dinsbergs
|
>>
Pirms 185 gadiem
"Ziemā 1835./36. g. mācītājs Ernstu sūtīja pa visu savu baznīcas draudzes apriņķi apkārt pa visām mājām, uzrakstīt visus cilvēkus, un pēc baznīcas grāmatām uzmeklēt katram viņa vecuma gadu (to gadu, kad katrs dzimis un kristīts)".
1835.g. ziema
|
Ernests Dinsbergs
  -  Dundagas ev. lut. draudze
|
>>
Pirms 190 gadiem
Dundagas pagasta [Dingaskalnos] dzimis E.Dinsberga brālis Krišjānis Dinsbergs (1830.29.IV - 1904.13.IX)
1830.04.29
|
Krišjānis Dinsbergs
  -  Ernests Dinsbergs
  -  Dingaskalni
  -  Bērtmeju ciems
|
>>
Dinsberģis Krišjānis, skolotājs un žurnālists, tautiskās atmodas darbinieks, Ernesta Dinsberģa brālis dz. 1830. g. 29., IV Dundagā [Dingeskalnu mājās].
1830.04.29
|
Krišjānis Dinsbergs
  -  Ernests Dinsbergs
  -  Dingaskalni
|
>>
Pirms 200 gadiem
"Košragā jau 1820.gadā bijusi Dundagas muižas īpašnieka barona Kārļa Ostena – Zakena dibināta skola ar pirmo skolotāju Danielu Kranbēnu (?)"
1820.
|
Kārlis Osten - Sakens (1795-1844)
  -  Košraga ciems
  -  Košraga skola
|
>>
Pirms 310 gadiem
Mācītājs Georgs Kristaps Denfers beidz strādāt Irbes draudzē.
1710.
|
G.K.Denfers
  -  Irbes draudze
|
>>
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Kas skolu atstājis nevaid palicis jo
   gudrs savā prātā nedz jo dievbijīgs
   un jo mīlīgs savā sirdī tas lai
   nevienam neteic ka skolā ir bijis jo 
   viņš tam namam padara kaunu.
Kārl Krauze
Proves raksti, 1844.
1
2
3