Lapas karte: Uzziņa >> Vēstures notikumu kalendārs >> Gada kalendārs

Gada kalendārs

Pirms 165 gadiem
"..1854. gadā [Juris Bārs atstāj Dundagu] viņu ieceļ par Kuldīgas apriņķa ārstu, .."
1854.
|
Juris Indriķis Bārs
  -  Dundaga
|
>>
Pirms 175 gadiem
"Pēc seminara beigšanas (1844.) Mālberģis strādā kādus sešus gadus savas dzimtenes draudzē, Kubeles skolā pie Ernesta Dinsberģa, šī ārkārtīgi čaklā rūķa un dzejnieka"
1844.
|
Frīdrihs Mālbergs
  -  Ernests Dinsbergs
  -  Kubalu skola
  -  Sausteres ciems
|
>>
"Barona kungs [Kārlis Osten-Sakens], kas to skolu lika būvēt, palika slimīgs un otrā gadā pēc jaunas skolas [Kubalu skola] iesākšanas (1844) ap pašiem Jurģiem, skolēnu atlaišanas dienas rītā nomira"
1844. ap Jurģiem
|
Kārlis Osten - Sakens (1795-1844)
|
>>
"Barona kungs, Theodor von der Osten–Sacken, tā 1844. gadā nomirušā Dundangas kunga brālis, kas nu viņa vietā valdīja par Dundangu, bija ļoti slavens kungs, (..), arī Dűnsberģim viņš bija labs un ļoti laipnīgs"
1844.
|
Ernests Dinsbergs
  -  Kārlis Osten - Sakens (1795-1844)
  -  Teodors Osten - Sakens (1801-1874)
  -  Dundagas muiža
|
>>
[Juris] Bārs 1844.gadā ap Jāņiem pārnāk uz Dundagu, mirušā [muižas ārsta] Dr. med. K. fon Bolšvinga vietā.
1844.24.06
|
Juris Indriķis Bārs
  -  Kārlis Georgs Teodors Bolšvings
  -  Dundaga
|
>>
Pirms 180 gadiem
"(..), bez saimnieces taču nevarēja iztikties; tādēļ otrā 1839.gada rudenī, pēc Mārtiņiem, [Ernests Dinsbergs] apsievojās ar mīlīgu krietnu meitiņu [Agnese Lapiņa Mačevska], kurai arī pūrā nekas daudz vairāk nebija, kā apģērbs, gultu drānas un godīga sirds un tikuša daba."
1839.11.19
|
Ernests Dinsbergs
  -  Agnese Lapiņa Mačevska
|
>>
Pirms 195 gadiem
Dundagas Antēs [Kaļķu c.] piedzimis Fridrichs Mālberģis [Frīdrihs Mālbergs], "pēc toreizējās laika skaitīšanas – 1823. gada 20. decembrī"
1824.01.01
|
Frīdrihs Mālbergs
  -  Antes
  -  Kaļķu ciems
|
>>
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 
   Ātram zirgam piešu nevajaga.
   Deviņi amati desmitais bads.
   Iesākumā katrs darbs ir grūts.
   Baro nu suni, kad vilks lopos.

 
Ernst Lipenberg iz Jaunzemiem
Proves raksti, 1896.
1
2
3