Lapas karte: Uzziņa >> Vēstures notikumu kalendārs >> Gada kalendārs

Gada kalendārs

Pirms 125 gadiem
..[Sofija Dravniece] dzimusi [Dundagas pagasta Peter-Kužniekos 1895.gada] pirmā Vasarsvētku dienā, priekšpusdienā - tas iznāk "baznīcas laikā".
1895.06.03
|
Sofija Dravniece
  -  Pēter-Kužnieki
  -  Sausteres ciems
|
>>
Pirms 130 gadiem
"D. [Ernests Dinsbergs] tika Visaugstāki apbalvots ar Staņislava trešās šķiras ordeni.”
1890.02.26
|
Ernests Dinsbergs
|
>>
Pirms 135 gadiem
"Vārds ainava latviešu valodā pirmo reizi parādās Frīdriha Mālberģa stāstā „Platā ēna”, kas sarakstīts 1885.gadā: „Bija jauks pavasara rīts. Rimts un rāms klusums valdīja pār lielo un skaisto Ainavas muižu, kā arī pār viņas jo plašajiem tīrumiem...”"
1885.
|
Frīdrihs Mālbergs
|
>>
Pirms 140 gadiem
"Gandrīz jau vecuma dienās – piecdesmitseptītā dzīvības gadā, kad dažs labs cits dzejnieks jau sen piemirsis jaunības dienu sapņus, dzejiskās tieksmes un piegriezies kaut kam “prātīgākam” – Mālberģis dabū iespiest savu dzeju pirmo krājumiņu “Dzejas skaņas”"
1880.
|
Frīdrihs Mālbergs
|
>>
Pirms 150 gadiem
Latvijas evaņģ. luteriskās baznīcas jaunais archibīskaps Teodors Grīnbergs dzimis 1870.gada 2. aprīlī Dundagas pusmuižiņā Gibzdē kā rentnieku otrs dēls.
1870.02.04
|
Teodors Grīnbergs
  -  Latvijas evaņģeliski luteriskā baznīca
  -  Ģizbzde
|
>>
Pirms 170 gadiem
"Mālberģis [no Kubalu skolas] pāriet uz Rīgu, bet še (pie mācītāja Hillnera) nostrādā tikai kādu gadu"
1850.
|
Frīdrihs Mālbergs
  -  Kubalu skola
  -  Sausteres ciems
|
>>
.. Krišjāņa Barona māsas dēls un archibīskapa T. Grīnberga kādreizējais skolotājs Kārlis Treijers .. dzimis Dundagā 1850.g. 18. decembrī.
1850.12.18
|
Kārlis Treijers
  -  Krišjānis Barons
  -  Teodors Grīnbergs
  -  Dundagas muiža
|
>>
Pirms 175 gadiem
"Pirmie viņa [Mālberģa] darbi — stāstiņi, apcerējumi, dzejoļi — tiek iespiesti Latviešu Avīzēs 1845. gadā".
1845.
|
Frīdrihs Mālbergs
|
>>
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi
 
   Ātram zirgam piešu nevajaga.
   Deviņi amati desmitais bads.
   Iesākumā katrs darbs ir grūts.
   Baro nu suni, kad vilks lopos.

 
Ernst Lipenberg iz Jaunzemiem
Proves raksti, 1896.
1
2
3