Lapas karte: Uzziņa >> Vēstures notikumu kalendārs >> Gada kalendārs

Gada kalendārs

Pirms 150 gadiem
"Trešā Janvārī šinī gadā noturējām atkal skolotāju sapulci Dundagas Kubles skolas namā pie skolotāja E. Dünsberg k. Šī bija tā sestā sapulce, ko par tiem pustrešu [divarpus] gadiem, kamēr konferenci iesākuši, noturējām".
1873.01.03
|
Ernests Dinsbergs
  -  Kubalu skola
  -  Sausteres ciems
|
>>
Pirms 165 gadiem
Barons Teodora Osten-Sakens, atdod Dundagas muižas pārvaldīšanu dēlam Kārlim [Carl Ludwig Ferdinand v. d. Osten Sacken]
1858.
|
Kārlis Osten - Sakens (1833-1897)
  -  Teodors Osten - Sakens (1801-1874)
  -  Dundagas muiža
|
>>
Pirms 175 gadiem
"Priekš Jurģiem 1848. gadā Dűnsberģim [Ernestam Dinsbergam] atnāk ziņa, ka jāiet uz Dundangu pie Baron kunga [Theodor Ernst Philipp Hieronymus v. d. Osten Sacken]. (..) Tur aizgājušu, Barona kungs viņu tā uzrunā: “Mīļais Dűnsberg. Es jūsu skolmeistera dzīvi esmu nodomājis izgrozīt citādi. Kubeles mājām gribu uzlikt renti un Jums došu deputatu un algu."
1848.04.23
|
Ernests Dinsbergs
  -  Teodors Osten - Sakens (1801-1874)
  -  Kubali
  -  Sausteres ciems
|
>>
[Dzimis] "Jānis Irbiņš (1848. – 1923.), grāmatvedis, rosīgs sabiedrisks darbinieks." [Dundagas krājaizdevu kases ilggadīgs grāmatvedis, piedalījies Dundagas jūrskolas, Krāj–aizdevu kases, Dziedāšanas biedrības, Patērētāju biedrības un stipendijas fonda dibināšanā.]
1848.
|
Jānis Irbiņš
  -  Dundagas krājaizdevu kase
  -  Dundaga
|
>>
"Tā bija mana pirmā īstā skola. ..Pāris gados [1846.-1848.] es pabeidzu šīs [Kubalu] skolas kursu, un skolotājs Dinsberģis ieteica manam svainim Kronberģim, lai mani raidītu vēl kādā pilsētas skolā."
1848.
|
Krišjānis Barons
  -  Ernests Dinsbergs
  -  Kubalu skola
|
>>
Pirms 180 gadiem
"1843.gada iesākumā jaunais skolasnams bija gatavs un tūdaļ pēc Zvaigznes dienas Dünsberģis ar 60 skolēniem iesāka jo kārtīgi skolu turēt"
1843.01.06
|
Ernests Dinsbergs
  -  Kubalu skola
|
>>
[Skolotājs] "Gustavs Traubergs (1843.19.I – 1895.17.V) dzimis Dundagas Ķesteros kā saimnieka un ķestera dēls."
1843.01.19
|
Gustavs Traubergs
  -  Ķesteri [Dundaga]
|
>>
Pirms 185 gadiem
"1838. gada, svētdienas vakarā pēc Jāņiem, E. Dinsberģis, atvadījies no Dundagas mācītāja, ar viņa dāvinātu vecu, itin stīvu šķimeli aizjāja uz Kubeles mājām tur dzīvot par skolotāju"
1838.06.24
|
Ernests Dinsbergs
  -  Kubali
  -  Sausteres ciems
|
>>
Uzziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Divi suņi pie kaula nepaliek draugi.
   Lēnas avis vienas kūtīs saderās.
   Tev būs tēvu un māti godā turēt.
   Rokas klēpī nepeln maizi.
   Pēc lietus atkal saule spīd.
Kārl Neiland
Proves raksti, 1845.
1
2
3