Lapas karte: Skola >> Padomju varas gados

Padomju varas gados

 
 
1945. - 1964.

1945./46.mācību gadu Dundagas Dinsberga 7.klasīgā pamatskola iesāk ar 103 skolēniem. Šefību pār skolu uzņēmies Dundagas MTS. Darbojas skolēnu vecāku rīcības komiteja. 

Padomju varas gados skolu vadījuši direktori: Sofija Dravniece (līdz 1945.g.), Jānis Jansons (1945 - 1947), Elza Lindberga (1947 - 1948), Edgars Osis (1948 - 1959), V.Gusāre (1959 - 1961), Genovefa Zeļenko (1961 - 1964).,  

Skolas vēsturē skolēniem bagātākais ir 1947./48. macību gads - 123 skolēni. Skolas pionieru organizācijā 19 pionieri, darbojas kora pulciņš, dramatiskais pulciņš un literārais pulciņš. Internātā 11 skolēni, kopgaldā piedalās 21 skolēns.


Senajā skolas namā pietrūkst telpu. 1949.gada aprīlī skolotāju dzīvokļu iekārtošanai papildus piešķirta Uzkalniņu māja, kopš septembra internātam un skolotājas dzīvoklim skola lieto Kubalu mājas 4 istabas.

Padomju laika represijās un deportācijās 1949.gada 25.martā, mācību stundu pārtraucot, uz Sibīriju izsūta skolotāju Sofiju Dravnieci. Iepriekš,1948.gada decembrī, arestē skolotāju Edvartu Eihleru. Izsūtījumā kopā ar vecākiem jādodas skolas bērniem no Plintiņu, Uzkalniņu un Kubalu mājām.

1955.gadā skolotāja Alfrēda Cipeļa vadībā iekārto sporta laukumu ar grantētiem celiņiem, tāllēkšanas, augstlēkšanas, granātas mešanas sektoriem. Iekārtots arī volejbola laukums. 8. un 9.oktobrī te notiek Dundagas rajona skolu spartakiāde.

1956.gadā, iekārtojot darbnīcu, mājas austrumu gala baļķu ārsienā ieliek divus logus, Izlauž arī skursteņnama laukakmeņu mūri un ieliek durvju aili. Plāno skolas nama jumta stāvā izbūvēt dzīvokli skolas apkalpotājai.

Skolēnu skaits pamazām sarūk (1962.gadā - 77). 5. - 7. klases 1962.gada rudenī mācības turpina Dundagā. 

1963./64. mācību gadu pabeidz  38 skolēni.

1964.gada rudenī Dinsberga pamatskola ir slēgta, tās bijušie skolēni mācības turpina Dundagā. Kopš aizsākuma Kubalu mežsarga mājās (1838.)  pagājuši 126 gadi, jaunajā skolas namā mācības aizsākušās pirms 121 gada. 
....................................................................................................................................................................................................................................

1955.g. mācības iesāk 109 skolēni, no tiem internātā nakšņo 20.

1956.g. mācības iesāk 92 skolēni, no tiem internātā nakšņo 15, kopgalds - 44 skoleniem.

1956./57. mācību gadā skolā darbojas jauno naturālistu pulciņš (19 dalībnieki), Sarkanā krusta pulciņš (25 dalībnieki), DOSAAF pulciņš (16 dalībnieki). 

1958./59. mācību gadā  skolā 89 skolēni, internātā paliek 24.

1961./62. mācību gadā skolas septiņās klasēs mācās 78 bērni. internātā 12 bērni. Mācības notiek atsevišķās telpās 1. - 4. klasei un 5. - 7.klasei. 

1963./64.mācību gadā skolā mācījušies 38 skolēni. 1.- 4.klašu bērniem mācības notiek apvienotās klasēs (1., 2.) klasei) un (3., 4.) klasei. Internātā dzīvojuši 12 bērni.
Viss raksts
Skola
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Divi suņi pie kaula nepaliek draugi.
   Lēnas avis vienas kūtīs saderās.
   Tev būs tēvu un māti godā turēt.
   Rokas klēpī nepeln maizi.
   Pēc lietus atkal saule spīd.
Kārl Neiland
Proves raksti, 1845.
1
2
3