Lapas karte: Saziņa >> Muzejs

Muzejs

 
 
Muzeja rakstu tematika:

- muzeja jaunumi,  
- pārdomas, ierosmes par apvidus vēsturi, kultūras mantojuma saglabāšanu un muzeja darbību,
- muzeja darbības atbalsta iespējas,
- ieskats muzeja dzives notikumos,
- atbildes uz Jūsu ierosinājumiem.


Uz tikšanos!
Ernesta Dinsberga 200 gadu jubilejas svētki aizritējuši
5. augustā pulcējām ciemiņus Kubalu skolas – muzejā, lai atzīmētu Ernesta Dinsberga 200 gadu jubileju. Uz notikumu bija pulcējušies “vasaras skolas” skolēni, kurus zinībās vadīja mūsu pieaicinātie skolotāji: sabiedrības mācības skolotāja Gundega Blumberga, smukraksta skolotāja Māra Klepere, rokdarbu skolotāja Una Upīte, dziedāšanas skolotāja Dace Šmite, bet skolas pārzines lomā bija iejutusies muzeja darbiniece Marta Ratkeviča. Direktors, protams, pats namatēvs – Ivars Abajs.
Uz “vasaras skolu” bija jāierodas un jāatbild uzdotā viela tiem, kas skolas laikā ko nebija gana kārtīgi izdarījuši. Šoreiz “nebēdņu” lomā bija iejutušies: LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore Māra Grudule, LU Literatūras folkloras un mākslas institūta latviešu folkloras pētnieks Aldis Pūtelis, Kandavas novada muzeja vēsturnieks Agris Dzenis un LNB direktors Andris Vilks, bet jauno dundzinieku paaudzi pārstāvēja Rūta Abaja. Gundegas Blumbergas vadībā skolēni atbildēja uz jautājumiem par Ernesta Dinsberga sasniegumiem uz 19. gadsimta doto iespēju fona.
Stundai beidzoties, gluži nevilšus, kļuvām par lieciniekiem kādai vietējo Dundzinieku sarunai izloksnē “Jāpaks un Ģierts izspriežes pa skol’” [E. Dinsbergs, 1863]. To noklausoties, sapratām, ka skolas tiešām ir vajadzīga lieta un bez tām nekur! Tad nu visi varēja doties uz skolas telpām un apgūt rokdarbu prasmes Unas Upītes vadībā pie Agnēzes Dinsbergas stellēm vai smukrakstīšanu pie Māras Kleperes Dinsberga augšistabās.
Turpat blakus, bēniņos pie manteļskursteņa, atklājām  ceļojošo izstādi “Kas vīņ tād i? / Kes nad on?” kas tapa sadarbībā ar O. Lutsa draudzes skolas muzeju Palamusē, Igaunijā. Izstāde veidota par godu Ernesta Dinsberga 200gadei un apskata etnogrāfijas un kartogrāfijas pirmizdevumus Latvijā un Igaunijā. Latvijā abu darbu autors ir pats Ernests Dinsbergs, bet Igaunijā pirmais monogrāfijas izdevums igauņu valodā izdots tikai 1920-tajos gados, tādēļ etnogrāfijas kopsavilkumu veidoja muzeja darbinieki Janeks Varblas un Tiina Kivits. Lielāko devumu sniedzis Igaunijā labi zināmais Karls Jakobsons (1841 – 1882).
Pēc izstādes atklāšanas skolas pirmā stāva Viesistabā bija iespēja aplūkot E. Dinsberga pirmizdevumus dažādās nozarēs (metrika, vēsture, etnogrāfija, u.c.), kā arī viņa rokrakstu paraugus, daļu no kuriem aizguvām no LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļas, Talsu novada muzeja, Ventspils muzeja un LU Akadēmiskās bilbiotēkas Misiņa bibliotēkas. Tikmēr klasē notika dziedāšanas stunda. Pie harmonija bija skolotāja Dace Šmite, bet Dundagas koris palīdzēja noturēt meldiņu tautasdziesmām un arī Dinsberga “Dziesmiņa pie skolmeistaru sanākšanas dziedama” (1859).
Pēc iestiprināšanās pie saimes galda, palikušie devās uz Kužnieku kapiem nolikt ziedus uz Ernesta un Agnēzes kapa. Atgriezušies muzeja sētā, paslēpāmies zem lietussargiem un noklausījāmies Dundagas kora dziedātās noslēguma dziesmas, starp kurām arī Dinsberga “Puiškalna koris”, un izteicām pateicības viesiem par palīdzību svētku sajūtas radīšanā.
Vēlreiz lielu paldies jāsaka mūsu skolotājiem: audējai Unai Upītei, kaligrāfei Mārai Kleperei, žurnālistei Gundegai Blumbergai, kordiriģentei Dacei Šmitei un Dundagas korim. Tāpat arī paldies vasaras darbu darītājiem: Mārai Grudulei, Aldim Pūtelim, Agrim Dzenim, Rūtai Abajai un Andrim Vilkam. Paldies LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļai, Talsu novada muzejam un Ventspils muzejam kā arī LU Akadēmiskās bibliotēkas Misiņa bibliotēkai par sadarbību. Liels paldies arī Vairai Kamarai par uzveduma režiju un Aigaram Zadiņam un Valdim Šleineram par iejušanos Jāpaka un Ģierta lomās. Par atbalstu un līdzdalību pasākuma organizēšanā pateicamies pašvaldības saimnieciskajam dienesta vadītājam Andrim Kojro, dūšīgiem Dundagas skolēniem, Dundagas kultūras pils vadītājai Baibai Dūdai, muzeja darbiniecei Dacei Savickai, mājas ļaudīm - Guntai Abajai, Mārtiņam Abajam. 
Liecības par šo notikumu nākotnei saglabāja fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, Talsu televīzijas ļaudis un E. Dinsberga Goda grāmatas rakstītāji.
Paldies!  

Šeit arī ieskats pasākumā no fotogrāfa skatupunkta: 
18.08.2016.  |   Sadaļa: Saziņa->Muzejs   |   Komentēt
Saziņa
Pieteikt apmeklējumu
Domu graudi

   Sēšana nav tik grūta kā pļaušana.
   Prieki ir dzestra ēna, kurā ceļinieks
   var izdusēties, bet nekad pavisam
   palikt.  Zināšanas ir manta un darbs
   šīs mantas atslēga.
Karlis Šöenster iz Lauksargiem
Proves fraksti, 1896
1
2
3